sim phong thuy hop menh

SIM PHONG THỦY HỢP MỆNH, HỢP TUỔI
SIM MOBIFONE TRẢ TRƯỚC
Call, Zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999
Trang 1
Số Sim Mạng - Thuê Bao Ý Nghĩa Hợp Mệnh Giá Tiền
0907 035 569 Mobi - Trả Trước Sinh Lộc Thịnh Vượng Hỏa - Thổ 350.000đ
0932 609 836 Mobi - Trả Trước Thịnh Phát Tài Lộc Kim - Thủy 350.000đ
0901 821 136 Mobi - Trả Trước Chắc Chắn Tài Lộc Thủy - Mộc 350.000đ
0901 183 126 Mobi - Trả Trước Tài Mãi Mãi Lộc Thủy - Mộc 290.000đ
0901 836 518 Mobi - Trả Trước Lộc Sinh Nhất Phát Thổ - Kim 320.000đ
0932 012 518 Mobi - Trả Trước Mãi Sinh Nhất Phát Thổ - Kim 320.000đ
0931 152 918 Mobi - Trả Trước Mãi Thịnh Nhất Phát Thổ - Kim 320.000đ
0901 872 258 Mobi - Trả Trước Mãi Mãi Sinh Phát Thổ - Kim 350.000đ
 0901 897 258  Mobi - Trả Trước Mãi Sinh Phát Thổ - Kim 320.000đ
0935 787 389 Mobi - Trả Trước Tài Phát Thịnh Vượng Hỏa - Thổ 350.000đ
0933 910 839 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 750.000đ
0903 329 181 Mobi - Trả Trước Thịnh Nhất Phát Thủy - Mộc 250.000đ
0938 87 3191 Mobi - Trả Trước Tài Nhất Thịnh Nhất Thủy - Mộc 250.000đ
 0938 105 991  Mobi - Trả Trước Thịnh Vượng Mộc - Hỏa 250.000đ
 0936 332 257  Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Tiến Thổ - Kim 290.000đ
0936 175 911 Mobi - Trả Trước Ổn Định Chắc Chắn Thủy - Mộc 290.000đ
0903 987 211 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thủy - Mộc 290.000đ
0906 346 211 Mobi - Trả Trước Lộc Mãi Chắc Chắn Thủy - Mộc 250.000đ
 0938 306 211  Mobi - Trả Trước Lộc Mãi Chắc Chắn Thủy - Mộc 250.000đ
0901 605 211 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thủy - Mộc 250.000đ
 0938 286 711  Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Kim - Thủy 290.000đ
0938 75 6811 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Chắn Chắn Kim - Thủy 290.000đ
 0904 015 022  Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 290.000đ
0934 038 122 Mobi - Trả Trước Phát Mãi Mãi Thổ - Kim 250.000đ
0931 723 122 Mobi - Trả Trước Tài Mãi Mãi Thổ - Kim 250.000đ
0938 130 122 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 250.000đ
0937 075 122 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 250.000đ
 0936 126 322  Mobi - Trả Trước Lộc Tài Mãi Mãi Thổ - Kim 290.000đ
0933 506 322 Mobi - Trả Trước Lộc Tài Mãi Mãi Thổ - Kim 290.000đ
0931 415 322 Mobi - Trả Trước Sinh Tài Mãi mãi Thổ - Kim 250.000đ
 0938 532 322  Mobi - Trả Trước Mãi Tài Mãi mãi  Thổ - Kim 350.000đ
 0938 179 322  Mobi - Trả Trước Thịnh Tài Mãi mãi  Thổ - Kim 320.000đ
0936 209 722 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 290.000đ
0931 421 722 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 250.000đ
0938 140 722 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 250.000đ
 0904 057 822  Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 290.000đ
0905 159 822 Mobi - Trả Trước Thịnh Phát Mãi mãi Thổ - Kim 320.000đ
0932 059 522 Mobi - Trả Trước Thịnh Mãi Mãi Thổ - Kim 290.000đ
0936 930 522 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 290.000đ
 0938 179 522  Mobi - Trả Trước Thịnh Mãi Mãi Thổ - Kim 320.000đ
0938 927 522 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 290.000đ
 0902 823 033  Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Mộc - Hỏa 290.000đ
0938 560 633 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Mộc - Hỏa 290.000đ
0938 312 633 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Tài Mộc - Hỏa 320.000đ
0938 095 133 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Mộc - Hỏa 290.000đ
0936 67 5233 Mobi - Trả Trước Tiền Tài Mộc - Hỏa 290.000đ
0938 917 833 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Mộc - Hỏa 320.000đ
 0934 015 933  Mobi - Trả Trước Thịnh Vượng Tài Phú Mộc - Hỏa 290.000đ
0938 620 933 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Mộc - Hỏa 290.000đ
0936 695 733 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Mộc - Hỏa 290.000đ
0938 481 655 Mobi - Trả Trước Nhiều Lộc Sinh Sôi Thổ - Kim 250.000đ
0932 190 655 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 290.000đ
0938 693 655 Mobi - Trả Trước Tài Lộc Sinh Sôi Thổ - Kim 320.000đ
0938 923 655 Mobi - Trả Trước Tài Lộc Sinh Sôi Thổ - Kim 290.000đ
0938 812 055 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 250.000đ
0938 176 055 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 250.000đ
0902 50 3855 Mobi - Trả Trước Tài Phát Sinh Sôi Thổ - Kim 290.000đ
0934 076 255 Mobi - Trả Trước Lộc Mãi Sinh Sôi Thổ - Kim 250.000đ
0938 430 255 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 250.000đ
 0938 670 855  Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 290.000đ
0938 034 855 Mobi - Trả Trước Bốn Mùa Phát Đạt Thổ - Kim 290.000đ
0938 97 3855  Mobi - Trả Trước Tài Phát Sinh Sôi Thổ - Kim 320.000đ
0938 496 155 Mobi - Trả Trước Nhiều Lộc Sinh Sôi Thổ - Kim 250.000đ
0938 794 955 Mobi - Trả Trước Bốn Mùa Thịnh Vượng Hỏa - Thổ 290.000đ
0938 302 955 Mobi - Trả Trước Mãi Mãi Thịnh Vượng Thổ - Kim 290.000đ
0938 894 755 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 290.000đ
0938 760 755 Mobi - Trả Trước Dễ Nhớ Cặp Thổ - Kim 290.000đ
0934 098 277 Mobi - Trả Trước Phát Mãi May Mắn Thổ - Kim 290.000đ
0938 493 277  Mobi - Trả Trước Tài Mãi May Mắn Thổ - Kim 290.000đ
0934 359 309 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Hỏa - Thổ 390.000đ
0936 027 389 Mobi - Trả Trước Tam Bát Cửu Hỏa - Thổ 350.000đ

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


- Hỏa : 1
- Thổ : 2 5 8
- Kim ; 6 7
- Thủy : 1
- Mộc : 3 4

Tương sinh :
- Kim sinh Thủy
- Thủy sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa
- Hỏa sinh Thổ
- Thổ sinh Kim

Tương khắc :
- Kim khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ
- Thổ khắc Thủy
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa khắc Kim

Theo nguyên tắc ngũ hành này Quý Khách chọn cho mình số hợp mệnh và né số khắc mệnh.

Ý nghĩa từng con số : 

- 0 là trung lập 
- 1 là nhất, chắc chắn 
- 2 là mãi mãi
- 3 là tài lộc, tài vận
- 4 là bốn mùa, quanh năm
- 5 là sinh sôi, phúc
- 6 là lộc, may mắn về tài bạc
- 7 là số linh thiên, bề trên phù hộ
- 8 là phát đạt, thăng tiến
- 9 là thịnh vượng, quyền lực, trường tồn.

Cần tư vấn chi tiết hơn thì kết bạn zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999

Xin chân thành cảm ơn.