Cách Bắn Tiền Trong Mạng Viettel

Cách Bắn Tiền Trong Mạng ViettelLàm theo 2 bước rất đơn giản : 

1 – Tạo mật khẩu :

MK [mật khẩu] gửi 136 (mật khẩu gồm 8 ký tự, liền nhau)

Ví dụ : MK 12345678 gửi 136

2 – Cách bắn tiền :

*136*MẬT KHẨU*SĐT NHẬN*SỐ TIỀN# Bấm Gọi.

Ví dụ: nạp 50.000đ cho SĐT 0989999999

*136*12345678*0989999999*50000# Bấm Gọi.

Điều Kiện Chuyển Tiền :

- Tối đa được chuyển trong 1 ngày là 300.000đ và tối đa cho 1 lần chuyển là 50.000đ.

- Phí dịch vụ chỉ từ 2.000 đ/lần chuyển, cụ thể:

- Với mức chuyển dưới 20.000 đ, phí dịch vụ là 2.000 đ/lần chuyển

- Với mức chuyển từ 20.000 đ trở lên, phí dịch vụ tương đương 15% số tiền chuyển.

www.simsodepgiare79.com