Cách Đăng Ký 3G/4G Theo Ngày, Tuần, Tháng Của Mobifone

Cách Đăng Ký 3G/4G Theo Ngày, Theo Tuần và Theo Tháng Của Mobifone

Cước đăng ký gửi đến 999 là 200đ/Sms

1 - Đăng ký 3G/4G theo tháng : 2 - Đăng ký 3G/4G theo ngày : 


simsodepgiare79.com