Ý Nghĩa Phong Thủy Con Số 2 Trong Sim Điện Thoại


Ý Nghĩa Phong Thủy Con Số 2 Trong Sim Điện Thoại


Số 2 là tượng trưng cho sự cân bằng, hạnh phúc, có đôi có cặp, âm dương hòa hợp sinh ra muôn vật sum la vạn tượng.

Mọi vật đều phải có hai cực đối nhau mới cân bằng, trên dưới, âm dương, nam nữ, trong ngoài, sang tối… số 2 nó mang ý nghĩa đặc biệt trong nhân sinh quan và vũ trụ quan, nó tạo ra sự đối xứng cân bằng để tồn tại và phát triển.

Trong sim điện thoại số 2 có ý nghĩa là mãi mãi, ví dụ : 622 là lộc mãi mãi, 322 là tài mãi mãi, 268 là mãi mãi lộc phát, 279 là luôn luôn có thần tài phù hộ… Tượng trưng cho sự bền lâu, mãi mãi, trường tồn.

Số 2 là hành Thổ, người mệnh Thổ và Kim thì số 2 là con số may mắn, vì Thổ sinh Kim, tương sinh nên hạp. Hành Thổ là 0 2 5 8, hành Kim là 6 7, người mệnh Kim đều may mắn với những con số đó, khắc Hỏa là số 9.