sim phong thuy hop menh trang 3

SIM PHONG THỦY HỢP MỆNH, HỢP TUỔI
SIM MOBIFONE TRẢ TRƯỚC
Call, Zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999
Trang 3
Số Sim Mạng - Thuê Bao Ý Nghĩa Hợp Mệnh Giá Tiền
0936 508 138 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0936 867 238 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 320.000đ
0936 980 738 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0934 235 538 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
 0936 735 578  Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0931 586 378 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0931 561 378 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0934 398 278 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0934 318 578 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0936 629 278 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0936 806 378 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0936 826 378 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0936 582 378 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0936 705 978 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0936 762 978 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0936 821 178 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0936 971 578 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0936 890 778 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 420.000đ
0936 820 778 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 420.000đ
0936 950 778 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0901 576 178 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0902 082 578 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0902 075 178 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 350.000đ
0904 376 978 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0931 26 27 21 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0931 27 25 21 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0931 27 28 20 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0933 29 24 20 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 250.000đ
0933 52 02 32 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 320.000đ
0933 53 59 50 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Hỏa - Thổ 290.000đ
0933 54 58 51 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Hỏa - Thổ 290.000đ
0933 61 68 64 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 290.000đ
0933 72 82 12 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 320.000đ
0933 74 94 04 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 250.000đ
0937 71 41 01 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 220.000đ
0937 81 01 21 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 250.000đ
0933 65 15 05 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0933 87 89 84 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 320.000đ
0937 29 26 25 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 320.000đ
0937 34 64 04 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 320.000đ
0937 48 40 46 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Hỏa 250.000đ
0937 62 69 60 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 320.000đ
0937 23 28 20 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0937 93 96 90 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Hỏa - Thổ 390.000đ
0936 907 116 Mobi - Trả Trước Chắc Chắn Có Lộc Kim - Thủy 290.000đ
0936 572 116 Mobi - Trả Trước Mãi Mãi Có Lộc Kim - Thủy 290.000đ
0931 509 118 Mobi - Trả Trước Thịnh Phát Kim 320.000đ
0936 865 118 Mobi - Trả Trước Sinh Phát Thổ - Kim 550.000đ
0936 795 136 Mobi - Trả Trước Sinh Tài Lộc Kim - Thủy 320.000đ
0931 502 236 Mobi - Trả Trước Mãi Tài Lộc Thổ - Kim 270.000đ
0936 715 336 Mobi - Trả Trước Sinh Tài Lộc Kim - Thủy 320.000đ
0936 570 536 Mobi - Trả Trước Sinh Tài Lộc Thổ - Kim 270.000đ
0936 912 536 Mobi - Trả Trước Mãi Sinh Tài Lộc Kim - Thủy 290.000đ
0936 739 536 Mobi - Trả Trước Thịnh Sinh Tài Lộc Kim - Thủy 320.000đ
0936 681 536 Mobi - Trả Trước Sinh Tài Lộc Kim - Thủy 320.000đ
0936 855 736 Mobi - Trả Trước Sinh Tài Lộc Thổ - Kim 320.000đ
0931 573 736 Mobi - Trả Trước Tài Lộc Kim - Thủy 320.000đ
0931 505 236 Mobi - Trả Trước Mãi Sinh Tài Lộc Thổ - Kim 290.000đ
0901 531 336 Mobi - Trả Trước Tài Lộc Thủy 320.000đ
0906 122 536 Mobi - Trả Trước Mãi Sinh Tài Lộc Thổ - Kim 270.000đ
0901 578 536 Mobi - Trả Trước Phát Sinh Tài Lộc Thổ - Kim 350.000đ
0931 599973 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Hỏa 450.000đ
0931 555 210 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 250.000đ
0937 311184 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thủy - Mộc 250.000đ
0937 022214 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Kim 220.000đ
0937 422270 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 250.000đ
0937 133384 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Hỏa 290.000đ
09379 88840 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 320.000đ
0937 84 1110 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc 250.000đ
 0937 91 2220  Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 270.000đ
0937 90 2224 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 270.000đ
0937 28 4441  Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc 250.000đ

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


- Hỏa : 1
- Thổ : 2 5 8
- Kim ; 6 7
- Thủy : 1
- Mộc : 3 4

Tương sinh :
- Kim sinh Thủy
- Thủy sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa
- Hỏa sinh Thổ
- Thổ sinh Kim

Tương khắc :
- Kim khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ
- Thổ khắc Thủy
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa khắc Kim

Theo nguyên tắc ngũ hành này Quý Khách chọn cho mình số hợp mệnh và né số khắc mệnh.

Ý nghĩa từng con số : 

- 0 là trung lập 
- 1 là nhất, chắc chắn 
- 2 là mãi mãi
- 3 là tài lộc, tài vận
- 4 là bốn mùa, quanh năm
- 5 là sinh sôi, phúc
- 6 là lộc, may mắn về tài bạc
- 7 là số linh thiên, bề trên phù hộ
- 8 là phát đạt, thăng tiến
- 9 là thịnh vượng, quyền lực, trường tồn.

Cần tư vấn chi tiết hơn thì kết bạn zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999

Xin chân thành cảm ơn.