sim phong thuy hop menh trang 5

SIM PHONG THỦY HỢP MỆNH, HỢP TUỔI
SIM MOBIFONE TRẢ TRƯỚC
Call, Zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999
Trang 5
Số Sim Mạng - Thuê Bao Ý Nghĩa Hợp Mệnh Giá Tiền
0937 25 24 21 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0937 25 95 15 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 26 27 24 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0937 29 23 20 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0937 31 41 21 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 290.000đ
0937 31 71 01 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 290.000đ
0937 32 92 42 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 34 04 64 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 34 31 30 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 34 39 32 Mobi - Trả Trước Tài Thịnh Tài Mãi Mộc - Hỏa 320.000đ
0937 35 65 15 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 35 75 05 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 40 48 45 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 320.000đ
0937 41 43 40 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 42 82 12 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 43 40 46 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 320.000đ
0937 43 83 63 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 320.000đ
0937 45 41 40 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 45 43 40 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 46 96 36 Mobi - Trả Trước Thịnh Lộc Tài Lộc Kim - Thủy 320.000đ
0937 48 49 42 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 320.000đ
0937 50 10 30 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 50 10 70 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 51 81 01 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 320.000đ
0937 52 02 82 Mobi - Trả Trước Mãi Phát Mãi Thổ - Kim 390.000đ
0937 53 57 50 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0937 54 34 84 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 54 50 53 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0937 54 59 56 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 57 52 51 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0937 60 63 61  Mobi - Trả Trước Lộc Tài Lộc Nhất Kim - Thủy 290.000đ
0937 62 32 52 Mobi - Trả Trước Tài Mãi Tiền Mãi Thổ - Kim 450.000đ
0937 63 43 93 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 390.000đ
0937 63 53 93 Mobi - Trả Trước Sinh Tài Thịnh Tài Mộc - Hỏa 390.000đ
0937 63 93 13 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 64 84 14 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 65 15 05  Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 68 60 65 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 390.000đ
0937 69 65 60 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0937 71 61 41 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 290.000đ
0937 71 61 91 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 350.000đ
0937 71 70 72 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 650.000đ
0937 73 43 63 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 350.000đ
0937 74 71 73 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 350.000đ
0937 74 84 04 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 74 94 04 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 78 38 08 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 80 85 81Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 390.000đ
0937 80 85 81 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 390.000đ
0937 83 63 03 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 83 93 13 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 320.000đ
0937 83 93 23 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 350.000đ
0937 84 54 94 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 450.000đ
0937 84 87 85 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 85 65 45 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 86 06 46 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 390.000đ
0937 86 26 16 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Nhất Lộc Kim - Thủy 390.000đ
0937 86 36 06 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 350.000đ
0937 86 85 81 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 450.000đ
0937 89 80 84 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim 390.000đ
0937 90 40 10 Mobi - Trả Trước Tài Sinh Lộc Sinh Thổ - Kim 320.000đ
0933 45 35 65 Mobi - Trả Trước Sinh Lộc Mãi Lộc Thổ - Kim 750.000đ
0931 25 21 24 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 450.000đ
0931 26 24 20 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 75 45 05 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 450.000đ
0908 01 71 61 Mobi - Trả Trước Phát Lộc Kim - Thủy 420.000đ
0908 47 40 43 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 350.000đ
0908 20 28 21 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 390.000đ
0901 63 83 03 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 450.000đ
0937 000 476 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 350.000đ
0937 20 6661 Mobi - Trả Trước Chắc Chắn Nhiều Lộc Kim - Thủy 290.000đ
09374 555 23 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 350.000đ

Trang : 1 2 3 46 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

- Hỏa : 1
- Thổ : 2 5 8 và 0
- Kim ; 6 7
- Thủy : 1
- Mộc : 3 4

Tương sinh :
- Kim sinh Thủy
- Thủy sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa
- Hỏa sinh Thổ
- Thổ sinh Kim

Tương khắc :
- Kim khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ
- Thổ khắc Thủy
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa khắc Kim

Theo nguyên tắc ngũ hành này Quý Khách chọn cho mình số hợp mệnh và né số khắc mệnh.

Ý nghĩa từng con số : 

- 0 là trung lập 
- 1 là nhất, chắc chắn 
- 2 là mãi mãi
- 3 là tài lộc, tài vận
- 4 là bốn mùa, quanh năm
- 5 là sinh sôi, phúc
- 6 là lộc, may mắn về tài bạc
- 7 là số linh thiên, bề trên phù hộ
- 8 là phát đạt, thăng tiến
- 9 là thịnh vượng, quyền lực, trường tồn.

Cần tư vấn chi tiết hơn thì kết bạn zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999

Xin chân thành cảm ơn.