sim phong thuy hop menh trang 4

SIM PHONG THỦY HỢP MỆNH, HỢP TUỔI
SIM MOBIFONE TRẢ TRƯỚC
Call, Zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999
Trang 4
Số Sim Mạng - Thuê Bao Ý Nghĩa Hợp Mệnh Giá Tiền
0908 93 4442 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Hỏa 250.000đ
0931 24 6660 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
0908 53 6664 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
0937 855504 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 220.000đ
0933 744401 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc 250.000đ
0908 144470 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Hỏa 250.000đ
0937 944431 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc 250.000đ
0933 722201 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 250.000đ
0937 022260 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
0937 04 2220 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
0933 58 2220 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
0931 222 870 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 270.000đ
0936 537 078 Mobi - Trả Trước Không Thất Bát Thổ - Kim 320.000đ
0936 706 078 Mobi - Trả Trước Không Thất Bát Thổ - Kim 320.000đ
0936 530 078 Mobi - Trả Trước Không Thất Bát Thổ - Kim 320.000đ
0904 471 078 Mobi - Trả Trước Không Thất Bát Thổ - Kim 320.000đ
0933 41 46 43 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 41 49 48 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 43 47 41 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc  290.000đ
0933 43 49 40 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 43 73 03 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 390.000đ
0933 45 85 15 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 320.000đ
0933 45 85 75 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0933 47 27 17 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 320.000đ
0933 51 31 01 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 290.000đ
0933 51 58 52 Mobi - Trả Trước Phát Đạt Tiền Tài Thổ - Kim 450.000đ
0933 52 57 50 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0933 52 92 32 Mobi - Trả Trước Thịnh Mãi Tài Mãi Thổ - Kim 450.000đ
0933 54 14 34 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 54 84 64 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 57 54 50 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0933 57 87 37 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 550.000đ
0933 59 53 50 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0933 59 57 54 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim 290.000đ
0933 61 81 01 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 290.000đ
0933 61 91 31 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 290.000đ
0933 62 68 64 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 290.000đ
0933 62 69 61 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 290.000đ
0933 63 43 03 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 350.000đ
0933 64 24 14 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 64 84 04 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 65 67 64 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 290.000đ
0933 65 95 45 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0933 67 62 65 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 390.000đ
0933 68 18 08 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 450.000đ
0933 68 62 60 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 320.000đ
0933 68 64 63 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Hỏa 320.000đ
0933 71 41 21Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 290.000đ
0933 71 41 51 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 290.000đ
0933 73 43 23 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 350.000đ
0933 73 63 13 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 350.000đ
0933 74 04 34 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 91 61 01 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 290.000đ
0937 91 94 93 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 550.000đ
0937 92 12 62 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Mãi Thổ - Kim 450.000đ
0937 93 03 23 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 390.000đ
0937 93 23 13 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 320.000đ
0937 93 91 95 Mobi - Trả Trước Thịnh Vượng Hỏa - Thổ 650.000đ
0937 94 84 24 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 95 91 94 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 450.000đ
0937 96 16 56 Mobi - Trả Trước Nhất Lộc Sinh Lộc Kim - Thủy 450.000đ
0937 96 56 26 Mobi - Trả Trước Sinh Lộc Mãi Lộc Kim - Thủy 350.000đ
0937 16 76 46 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 290.000đ
0937 19 16 10 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 290.000đ
0937 20 70 50 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 21 81 61 Mobi - Trả Trước Phát Lộc Thủy - Mộc 250.000đ
0937 21 91 31 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 350.000đ
0937 23 20 26 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0937 24 23 20 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0937 24 26 20 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0937 24 54 14 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0937 25 20 27 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


- Hỏa : 1
- Thổ : 2 5 8
- Kim ; 6 7
- Thủy : 1
- Mộc : 3 4

Tương sinh :
- Kim sinh Thủy
- Thủy sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa
- Hỏa sinh Thổ
- Thổ sinh Kim

Tương khắc :
- Kim khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ
- Thổ khắc Thủy
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa khắc Kim

Theo nguyên tắc ngũ hành này Quý Khách chọn cho mình số hợp mệnh và né số khắc mệnh.

Ý nghĩa từng con số : 

- 0 là trung lập 
- 1 là nhất, chắc chắn 
- 2 là mãi mãi
- 3 là tài lộc, tài vận
- 4 là bốn mùa, quanh năm
- 5 là sinh sôi, phúc
- 6 là lộc, may mắn về tài bạc
- 7 là số linh thiên, bề trên phù hộ
- 8 là phát đạt, thăng tiến
- 9 là thịnh vượng, quyền lực, trường tồn.

Cần tư vấn chi tiết hơn thì kết bạn zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999

Xin chân thành cảm ơn.