sim phong thuy hop menh trang 6

SIM PHONG THỦY HỢP MỆNH, HỢP TUỔI
SIM MOBIFONE TRẢ TRƯỚC
Call, Zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999
Trang 6
Số Sim Mạng - Thuê Bao Ý Nghĩa Hợp Mệnh Giá Tiền
0908 514 279 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 750.000đ
0933 429 379 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 850.000đ
0937 780 279 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 850.000đ
0937 746 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 650.000đ
0908 408 579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0937 714 879 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0937 348 579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0901 640 579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0937 640 379 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0896 986 679 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 650.000đ
0937 590 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 850.000đ
0908 570 379 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 750.000đ
0908 454 379 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 850.000đ
0901 264 879 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0937 648 279 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0937 720 368 Mobi - Trả Trước Tài Lộc Phát Thổ - Kim 790.000đ
0937 032 568 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Thổ - Kim 650.000đ
0932 840 868 Mobi - Trả Trước Phát Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0932 961 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 890.000đ
0939 507 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 890.000đ
0932 807 168 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 890.000đ
0939 211 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0901 294 168 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0939 150 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 790.000đ
0931 032 968 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0931 014 668 Mobi - Trả Trước Lộc Lộc Phát Hỏa - Thổ 750.000đ
0937 143 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Thổ 690.000đ
0933 943 168 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 790.000đ
0933 617 268 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Hỏa - Thổ 890.000đ
0908 734 668 Mobi - Trả Trước Lộc Lộc Phát Thổ - Kim 790.000đ
0937 440 268 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Hỏa - Thổ 750.000đ
0937 464 268 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Thổ 790.000đ
0931 224 868 Mobi - Trả Trước Phát Lộc Phát Thổ - Kim 950.000đ
0933 964 268 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 750.000đ
0933 244 268 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 850.000đ
0908 957 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0937 817 679 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy 890.000đ
0937 530 879 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 750.000đ
0937 580 679 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0937 974 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 750.000đ
0937 152 879 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 750.000đ
0933 054 879 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 750.000đ
0933 470 579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0937 658 279 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 790.000đ
0937 132 979 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 990.000đ
0937 584 879 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 650.000đ
0937 691 679 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy 1.200.000đ
0937 428 379Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0908 560 379 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ850.000đ
0933 294 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Mộc - Hỏa 750.000đ
0901 625 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 790.000đ
0899 960 979 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 750.000đ
0937 040 279 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 890.000đ
0933 470 779 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thủy 850.000đ
0933 408 579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thổ - Kim 350.000đ
0933 438 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Mộc 1.100.000đ
0933 460 579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Mộc 690.000đ
0937 769 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thủy 990.000đ
0931 546 679 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thổ - Thủy 750.000đ
0933 864 579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Mộc 750.000đ
0937 180 379 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 850.000đ
0933 543 679 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Mộc 750.000đ
0933 346 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Mộc 750.000đ
0937 745 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy 350.000đ
0933 781 879 Mobi - Trả Trước Nhất Phát Thần Tài Hỏa - Thổ 1.700.000đ
0937 43 1579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Hỏa - Thổ 690.000đ
0933 514 379 Mobi - Trả Trước Thần Tài Mộc - Hỏa 350.000đ
0908 341 179 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 690.000đ
0937 801 879 Mobi - Trả Trước Nhất Phát Thần Tài Hỏa - Thổ 890.000đ
0933 724 279 Mobi - Trả Trước Thần Tài Mộc - Hỏa 690.000đ
0933 194 579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Mộc - Hỏa 650.000đ
0937 314 879 Mobi - Trả Trước Thần Tài Mộc - Hỏa 590.000đ

Trang : 1 2 3 4 57 8 9 10 11 12 13 14 15


- Hỏa : 1
- Thổ : 2 5 8 và 0
- Kim ; 6 7
- Thủy : 1
- Mộc : 3 4

Tương sinh :
- Kim sinh Thủy
- Thủy sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa
- Hỏa sinh Thổ
- Thổ sinh Kim

Tương khắc :
- Kim khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ
- Thổ khắc Thủy
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa khắc Kim

Theo nguyên tắc ngũ hành này Quý Khách chọn cho mình số hợp mệnh và né số khắc mệnh.

Ý nghĩa từng con số : 

- 0 là trung lập 
- 1 là nhất, chắc chắn 
- 2 là mãi mãi
- 3 là tài lộc, tài vận
- 4 là bốn mùa, quanh năm
- 5 là sinh sôi, phúc
- 6 là lộc, may mắn về tài bạc
- 7 là số linh thiên, bề trên phù hộ
- 8 là phát đạt, thăng tiến
- 9 là thịnh vượng, quyền lực, trường tồn.

Cần tư vấn chi tiết hơn thì kết bạn zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999

Xin chân thành cảm ơn.