sim phong thuy hop menh trang 11

SIM PHONG THỦY HỢP MỆNH, HỢP TUỔI
SIM MOBIFONE TRẢ TRƯỚC
Call, Zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999
Trang 11
Số Sim Mạng - Thuê Bao Ý Nghĩa Hợp Mệnh Giá Tiền
0909 37 17 96 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thủy - Kim 350.000đ
0909 77 08 96 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thủy - Kim 320.000đ
0931 23 21 27 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0931 25 24 28 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 320.000đ
0931 27 21 20 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0931 27 24 20 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0931 27 24 29 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Hỏa 350.000đ
0931 28 20 23 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Hỏa 350.000đ
0931 28 21 27 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 450.000đ
0931 28 26 20 Mobi - Trả Trước Sim Dễ NhớThổ - Kim 320.000đ
0931 28 27 21 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 320.000đ
0931 29 28 23 Mobi - Trả Trước Mãi Phát Mãi TàiKim - Hỏa 350.000đ
0931 54 52 51 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 320.000đ
0931 54 59 53 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 02 42 12 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Hỏa 350.000đ
0933 02 92 42 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Hỏa 350.000đ
0933 04 54 34 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 12 19 17 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy 350.000đ
0933 12 72 02 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0933 14 19 10 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 290.000đ
0933 14 84 04 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 14 84 24 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 16 13 17 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy 350.000đ
0933 16 56 06 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Kim 350.000đ
0933 17 18 13 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Mộc 320.000đ
0933 23 29 25 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 390.000đ
0933 24 20 29 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Hỏa 390.000đ
0933 24 84 64 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 350.000đ
0933 24 94 14 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 25 05 45 Mobi - Trả Trước Sim Dễ NhớThổ - Kim 350.000đ
0933 25 24 29 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 350.000đ
0933 34 74 24 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 290.000đ
0933 37 67 27 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thủy - Kim 390.000đ
0933 40 46 41 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc 290.000đ
0933 40 47 41 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc 290.000đ
0933 40 48 45 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Mộc - Hỏa 320.000đ
0906 027 852 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 350.000đ
0931 222 463 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Hỏa 290.000đ
09376 333 01 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc 390.000đ
09016 777 24 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thủy - Kim 290.000đ
09371 555 46Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
09087 555 31 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
09337 555 42 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
09376 555 23 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Hỏa 350.000đ
09336 555 48 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 390.000đ
09332 555 14 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
09312 777 02 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 350.000đ
093 72 55543Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Hỏa 250.000đ
0908 47 3331 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc290.000đ
09378 111 42 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc 290.000đ
   09372 444 08 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Hỏa 290.000đ
09081 444 63 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Hỏa 290.000đ
09015 444 83 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Hỏa 290.000đ
0901 67 4994 Mobi - Trả Trước Gánh Đuôi Mộc - Hỏa 320.000đ
090 167 4664 Mobi - Trả Trước Gánh Đuôi Thủy - Kim 290.000đ
090 167 0440 Mobi - Trả Trước Gánh Đuôi Thổ - Kim 290.000đ
090 167 0550 Mobi - Trả Trước Gánh Đuôi Thổ - Kim 290.000đ
0901 69 2442 Mobi - Trả Trước Gánh Đuôi Thổ - Hỏa 290.000đ
0901 67 4554 Mobi - Trả Trước Gánh Đuôi Hỏa 290.000đ
0901 69 4554 Mobi - Trả Trước Gánh Đuôi Hỏa 290.000đ
0901 69 0440 Mobi - Trả Trước Gánh Đuôi Thổ - Hỏa 290.000đ
0937 26 4041 Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Mộc 290.000đ
0933 65 4041 Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Mộc 350.000đ
 0937 40 6465  Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Thổ - Kim 420.000đ
 0937 48 9293  Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Mộc - Hỏa 420.000đ
0933 74 4243 Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Mộc - Hỏa 350.000đ
0937 69 4041 Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Mộc 290.000đ
0908 12 7071 Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Thủy - Kim 850.000đ
0908 36 0405 Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Thổ - Kim 450.000đ
0908 61 9394 Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Mộc - Hỏa 650.000đ
0908 71 0405 Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Thổ - Kim 450.000đ
0908 85 4041 Mobi - Trả Trước Tiến Một Nút Mộc 350.000đ

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Hỏa : 1
- Thổ : 2 5 8 và 0
- Kim ; 6 7
- Thủy : 1
- Mộc : 3 4

Tương sinh :
- Kim sinh Thủy
- Thủy sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa
- Hỏa sinh Thổ
- Thổ sinh Kim

Tương khắc :
- Kim khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ
- Thổ khắc Thủy
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa khắc Kim

Theo nguyên tắc ngũ hành này Quý Khách chọn cho mình số hợp mệnh và né số khắc mệnh.

Ý nghĩa từng con số : 

- 0 là trung lập 
- 1 là nhất, chắc chắn 
- 2 là mãi mãi
- 3 là tài lộc, tài vận
- 4 là bốn mùa, quanh năm
- 5 là sinh sôi, phúc
- 6 là lộc, may mắn về tài bạc
- 7 là số linh thiên, bề trên phù hộ
- 8 là phát đạt, thăng tiến
- 9 là thịnh vượng, quyền lực, trường tồn.

Cần tư vấn chi tiết hơn thì kết bạn zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999

Xin chân thành cảm ơn.