sim phong thuy hop menh trang 10

SIM PHONG THỦY HỢP MỆNH, HỢP TUỔI
SIM MOBIFONE TRẢ TRƯỚC
Call, Zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999
Trang 10
Số Sim Mạng - Thuê Bao Ý Nghĩa Hợp Mệnh Giá Tiền
0909 28 16 15 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 16 25 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 16 53 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Hỏa 250.000đ
0909 28 16 73 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Hỏa 350.000đ
0909 28 16 95 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 350.000đ
0909 28 17 06 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 17 15 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 17 23 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Hỏa 290.000đ
0909 28 17 31 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Hỏa - Mộc 290.000đ
0909 28 17 50 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909Thổ - Kim 250.000đ
0909 28 17 55 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 18 31 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 18 35 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 390.000đ
0909 28 20 75 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 21 95 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 22 06 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 23 16 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 23 95 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 390.000đ
0909 28 25 61 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 25 70 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 25 71 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 26 71 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 26 95 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 350.000đ
0909 28 27 35 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 30 12 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 30 17 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 30 22 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 30 27 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 30 61 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 30 81 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 30 97 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 350.000đ
0909 28 31 05 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 31 20 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 250.000đ
0909 28 31 27 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 31 70 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 32 61 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 33 01 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 33 25 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 33 27 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 390.000đ
0909 28 35 08 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 35 12Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 35 17 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Mộc - Kim 350.000đ
0909 28 35 30 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Mộc - Kim 350.000đ
0909 28 35 73 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 290.000đ
0909 28 36 05 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 36 21 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
 0909 28 36 75 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
 0909 28 36 80Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 36 90 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa390.000đ
0909 28 37 11 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thủy - Mộc 290.000đ
0909 28 37 13 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Mộc - Hỏa 290.000đ
0909 28 37 16 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thủy - Kim 350.000đ
0909 28 37 30 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 320.000đ
0909 28 37 58 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 390.000đ
0909 28 37 61 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thủy - Kim 350.000đ
0909 28 37 81 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 37 85 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 37 96 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 390.000đ
0909 63 38 95 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 390.000đ
0939 98 66 95 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 450.000đ
0939 97 52 95 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 450.000đ
0909 366 295 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 320.000đ
0909 73 11 95 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 320.000đ
0909 83 67 95 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 320.000đ
0909 51 29 95 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 290.000đ
0909 73 21 96 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 290.000đ
0909 70 81 96 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 290.000đ
0909 53 83 96 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 320.000đ
0909 38 17 96 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 290.000đ
0909 82 73 96 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 290.000đ
0909 83 13 96 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 290.000đ
0909 82 30 96 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 290.000đ

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


- Hỏa : 1
- Thổ : 2 5 8 và 0
- Kim ; 6 7
- Thủy : 1
- Mộc : 3 4

Tương sinh :
- Kim sinh Thủy
- Thủy sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa
- Hỏa sinh Thổ
- Thổ sinh Kim

Tương khắc :
- Kim khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ
- Thổ khắc Thủy
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa khắc Kim

Theo nguyên tắc ngũ hành này Quý Khách chọn cho mình số hợp mệnh và né số khắc mệnh.

Ý nghĩa từng con số : 

- 0 là trung lập 
- 1 là nhất, chắc chắn 
- 2 là mãi mãi
- 3 là tài lộc, tài vận
- 4 là bốn mùa, quanh năm
- 5 là sinh sôi, phúc
- 6 là lộc, may mắn về tài bạc
- 7 là số linh thiên, bề trên phù hộ
- 8 là phát đạt, thăng tiến
- 9 là thịnh vượng, quyền lực, trường tồn.

Cần tư vấn chi tiết hơn thì kết bạn zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999

Xin chân thành cảm ơn.