sim phong thuy hop menh trang 8

SIM PHONG THỦY HỢP MỆNH, HỢP TUỔI
SIM MOBIFONE TRẢ TRƯỚC
Call, Zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999
Trang 8
Số Sim Mạng - Thuê Bao Ý Nghĩa Hợp Mệnh Giá Tiền
0937 359 368 Mobi - Trả Trước Tài Lộc Phát Hỏa - Kim 950.000đ
0933 143 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 650.000đ
0908 847 668 Mobi - Trả Trước Lộc Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0937 104 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0937 250 668 Mobi - Trả Trước Lộc Lộc Phát Thổ - Kim 950.000đ
0933 942 268 Mobi - Trả Trước  Mãi Mãi Lộc Phát Hỏa - Kim 750.000đ
0937 821 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0937 720 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0933 067 368 Mobi - Trả Trước Tài Lộc Phát Hỏa - Kim 850.000đ
0908 514 368 Mobi - Trả Trước Tài Lộc PhátThổ - Kim 850.000đ
0937 013 268 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0933 40 3968 Mobi - Trả Trước Thần Tài Lộc PhátHỏa - Mộc 990.000đ
0937 147 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0937 372 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0937 648 268 Mobi - Trả Trước Phát Mãi Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0937 264 368 Mobi - Trả Trước Tài Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0933 440 968 Mobi - Trả Trước Thịnh Lộc Phát Hỏa - Mộc 790.000đ
0933 970 268 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0937 772 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0933 861 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0933 130 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 750.000đ
0933 671 268 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0908 410 368 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 650.000đ
0937 850 968 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 690.000đ
0937 692 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 650.000đ
0933 928 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0933 203 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 650.000đ
0937 580 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 650.000đ
0908 801 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 650.000đ
0933 914 968 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 750.000đ
0937 24 3368 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 690.000đ
0937 149 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 690.000đ
0931 228 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 790.000đ
0931 260 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 650.000đ
0933 214 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 850.000đ
0937 047 668  Mobi - Trả Trước Lộc Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0937 910 768  Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0937 844 468 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 750.000đ
0937 587 168 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0931 540 168 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 690.000đ
0908 408 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 790.000đ
0937 527 268 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0933 035 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 850.000đ
0937 829 268 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Thổ - Kim 1.100.000đ
0933 827 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 790.000đ
0933 414 268 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Hỏa - Mộc 750.000đ
0901 644 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 790.000đ
0937 310 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0908 840 268  Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Thổ - Kim790.000đ
0937 316 568 Mobi - Trả Trước Lộc Lộc Phát Thổ - Kim 950.000đ
0933 064 768 Mobi - Trả Trước Phát Mãi Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0937 400 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 750.000đ
0931 229 768 Mobi - Trả Trước Tiền Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0933 775 368 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 1.200.000đ
0937 858 268 Mobi - Trả Trước Mãi Lộc Phát Thổ - Kim 1.300.000đ
0908 084 368 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 920.000đ
0931 282 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 850.000đ
0933 065 168 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 890.000đ
0933 06 5268 Mobi - Trả Trước Tiền Lộc Phát Thổ - Kim 950.000đ
0935 261 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 650.000đ
0936 065 186  Mobi - Trả Trước Phát Lộc Thổ - Kim 650.000đ
0931 390 386 Mobi - Trả Trước Phát Lộc Thổ - Kim 650.000đ
0937 012 986 Mobi - Trả Trước Mãi Thịnh Phát Lộc Mộc - Hỏa 650.000đ
0902 960 186 Mobi - Trả Trước Phát Lộc Mộc - Hỏa 650.000đ
0936 859 286 Mobi - Trả Trước Mãi Phát Lộc Thổ - Kim 790.000đ
0901 956 186 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Lộc Thổ - Kim 790.000đ
0901 592 586 Mobi - Trả Trước Phát Lộc Mộc - Hỏa 990.000đ
0931 903 568 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 1.100.000đ
0935 590 968 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Hỏa 1.100.000đ
0936 86 71 86 Mobi - Trả Trước Phát Lộc Thổ - Kim 1.100.000đ
0931 86 09 86 Mobi - Trả Trước Phát Lộc Mộc - Hỏa 1.100.000đ
0903 526 968 Mobi - Trả Trước Lộc Thịnh Lộc Phát Mộc - Hỏa 1.400.000đ

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


- Hỏa : 1
- Thổ : 2 5 8 và 0
- Kim ; 6 7
- Thủy : 1
- Mộc : 3 4

Tương sinh :
- Kim sinh Thủy
- Thủy sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa
- Hỏa sinh Thổ
- Thổ sinh Kim

Tương khắc :
- Kim khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ
- Thổ khắc Thủy
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa khắc Kim

Theo nguyên tắc ngũ hành này Quý Khách chọn cho mình số hợp mệnh và né số khắc mệnh.

Ý nghĩa từng con số : 

- 0 là trung lập 
- 1 là nhất, chắc chắn 
- 2 là mãi mãi
- 3 là tài lộc, tài vận
- 4 là bốn mùa, quanh năm
- 5 là sinh sôi, phúc
- 6 là lộc, may mắn về tài bạc
- 7 là số linh thiên, bề trên phù hộ
- 8 là phát đạt, thăng tiến
- 9 là thịnh vượng, quyền lực, trường tồn.

Cần tư vấn chi tiết hơn thì kết bạn zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999

Xin chân thành cảm ơn.