sim phong thuy hop menh trang 9

SIM PHONG THỦY HỢP MỆNH, HỢP TUỔI
SIM MOBIFONE TRẢ TRƯỚC
Call, Zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999
Trang 9
Số Sim Mạng - Thuê Bao Ý Nghĩa Hợp Mệnh Giá Tiền
0937 244425 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Hỏa - Mộc 350.000đ
0933 688841 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 350.000đ
0933 960004 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 350.000đ
0937 311134 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thủy - Mộc 350.000đ
0931 277765 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 450.000đ
0933 572224 Mobi - Trả Trước  Tam Hoa Giữa Hỏa - Kim 350.000đ
0937 433314 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Hỏa - Mộc 290.000đ
0933 711165 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Kim 450.000đ
0933 264442 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Hỏa - Mộc 350.000đ
0931 254448 Mobi - Trả Trước Tam Hoa GiữaHỏa - Mộc 450.000đ
0937 522273 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 350.000đ
0937 355512 Mobi - Trả Trước Tam Hoa GiữaThổ - Kim 350.000đ
0933 684440 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Hỏa - Mộc 290.000đ
0937 411185 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Mộc 350.000đ
0937 511148 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Mộc 350.000đ
0937 233354 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Hỏa - Mộc 290.000đ
0937 833395 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Hỏa - Mộc 550.000đ
0937 911150 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Mộc 350.000đ
0937 499951 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Hỏa 350.000đ
0933 677742  Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 350.000đ
0937 622253 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 320.000đ
0937 644483 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Hỏa - Mộc 450.000đ
0931 286664 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thủy - Kim 290.000đ
0937 144483 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Hỏa - Mộc 350.000đ
0937 955514 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 350.000đ
0937 555 695 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 650.000đ
0931 222 782 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 350.000đ
0937 222 471 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
0937 222 517 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 390.000đ
0931 222 375 Mobi - Trả Trước Tam Hoa GiữaThổ - Kim 450.000đ
0933 444 976 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Hỏa - Mộc 390.000đ
0931 222 613 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc 320.000đ
0937 333 901 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 390.000đ
0937 000 874 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 290.000đ
0937 666 413 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thủy - Kim 320.000đ
0931 222 307 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 450.000đ
0937 111 463  Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thủy - Mộc 290.000đ
0931 222 647 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 390.000đ
0937 000 493 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Hỏa - Mộc 390.000đ
0937 111 948 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc 320.000đ
0931 222 794Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Kim -Mộc 350.000đ
0931 222 903 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Kim 450.000đ
0937 222 364 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Kim 390.000đ
0933 111 605 Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Mộc - Kim 450.000đ
0937 222 415  Mobi - Trả Trước Tam Hoa Giữa Thổ - Kim 420.000đ
0909 28 03 51 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 03 61 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
 0909 28 05 03 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Hỏa - Kim 350.000đ
0909 28 05 21 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim290.000đ
0909 28 05 23 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Hỏa - Kim 290.000đ
0909 28 05 32 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 05 35 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 450.000đ
0909 28 06 25 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 06 31 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 06 32 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 06 37 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 450.000đ
0909 28 07 22 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 07 25 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 07 63 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Hỏa - Kim 290.000đ
0909 28 08 31 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 08 53  Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 250.000đ
0909 28 09 12 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 390.000đ
0909 28 10 35 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 350.000đ
0909 28 13 20 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 250.000đ
0909 28 13 32 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 13 37 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 390.000đ
0909 28 13 55 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 390.000đ
0909 28 15 02 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ
0909 28 15 31 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Mộc - Hỏa 290.000đ
0909 28 15 37 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 390.000đ
0909 28 15 90 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Hỏa 390.000đ
0909 28 16 05 Mobi - Trả Trước Đầu số cổ 0909 Thổ - Kim 290.000đ

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


- Hỏa : 1
- Thổ : 2 5 8 và 0
- Kim ; 6 7
- Thủy : 1
- Mộc : 3 4

Tương sinh :
- Kim sinh Thủy
- Thủy sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa
- Hỏa sinh Thổ
- Thổ sinh Kim

Tương khắc :
- Kim khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ
- Thổ khắc Thủy
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa khắc Kim

Theo nguyên tắc ngũ hành này Quý Khách chọn cho mình số hợp mệnh và né số khắc mệnh.

Ý nghĩa từng con số : 

- 0 là trung lập 
- 1 là nhất, chắc chắn 
- 2 là mãi mãi
- 3 là tài lộc, tài vận
- 4 là bốn mùa, quanh năm
- 5 là sinh sôi, phúc
- 6 là lộc, may mắn về tài bạc
- 7 là số linh thiên, bề trên phù hộ
- 8 là phát đạt, thăng tiến
- 9 là thịnh vượng, quyền lực, trường tồn.

Cần tư vấn chi tiết hơn thì kết bạn zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999

Xin chân thành cảm ơn.