sim phong thuy hop menh trang 13

SIM PHONG THỦY HỢP MỆNH, HỢP TUỔI
SIM MOBIFONE TRẢ TRƯỚC
Call, Zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999
Trang 13
Số Sim Mạng - Thuê Bao Ý Nghĩa Hợp Mệnh Giá Tiền
0796 432 639 Mobi - Trả Trước Thần Tài Mộc - Hỏa 220.000đ
0778 348 639 Mobi - Trả Trước Thần Tài Mộc - Hỏa 220.000đ
0705 684 139 Mobi - Trả Trước Thần Tài Mộc - Hỏa 220.000đ
0788 250 839 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thổ - Hỏa 250.000đ
0775 326 739 Mobi - Trả Trước Thần Tài Mộc - Thủy 250.000đ
0787 297 639 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thổ - Hỏa 320.000đ
0769 209 639 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thổ - Hỏa 390.000đ
0705 71 4422 Mobi - Trả Trước 2 Cặp Thổ - Hỏa 280.000đ
0763 371 345 Mobi - Trả Trước Sảnh Mộc - Hỏa 420.000đ
0795 313 779 Mobi - Trả Trước Thần TàiThổ - Hỏa 490.000đ
0787 322 579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thổ - Hỏa 450.000đ
0775 352 579 Mobi - Trả Trước Thần TàiThổ - Hỏa 450.000đ
0769 22 7279 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy 690.000đ
0788 311 579 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thổ - Hỏa 550.000đ
0769 232 079 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy 290.000đ
0769 243 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy 250.000đ
0763 381 279 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy 390.000đ
0787 375 479 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy 320.000đ
0766 475 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy  350.000đ
0762 489 279 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy  350.000đ
0794 182 179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thổ - Hỏa 350.000đ
0763 40 7179 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy 390.000đ
0766 359 279 Mobi - Trả Trước Thần Tài Thủy 450.000đ
0795 379 768 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thủy 690.000đ
0793 310 386 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Hỏa - Mộc 520.000đ
0898 77 2129 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Hỏa 250.000đ
0898 7722 57 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Hỏa 320.000đ
0898 7722 61 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Kim - Thủy 220.000đ
0898 7722 62 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 320.000đ
0898 7722 71 Mobi - Trả Trước Sim Dễ NhớKim - Thủy 290.000đ
0796 39 8268 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 620.000đ
0772 29 7868 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 590.000đ
0702 209 668 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 590.000đ
0782 129 668 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 790.000đ
0788 39 2686 Mobi - Trả Trước Lộc Phát Thổ - Kim 790.000đ
078 9292 112 Mobi - Trả Trước Mãi Đứng Đầu Thổ - Kim 350.000đ
0788 208 588 Mobi - Trả Trước Đại Phát Thổ - Kim 650.000đ
079 637 1357 Mobi - Trả Trước Lẻ Đẻ Ra Tiền Thủy - Kim 450.000đ
076 637 1357 Mobi - Trả Trước Lẻ Đẻ Ra Tiền Thủy - Kim 350.000đ
079 338 1357 Mobi - Trả Trước Lẻ Đẻ Ra Tiền Mộc - Hỏa 350.000đ
079 330 1357Mobi - Trả Trước Lẻ Đẻ Ra Tiền Mộc - Hỏa 350.000đ
076 553 1357 Mobi - Trả Trước Lẻ Đẻ Ra Tiền Thổ - Kim 350.000đ
077 525 1357 Mobi - Trả Trước Lẻ Đẻ Ra Tiền Thổ - Kim 390.000đ
070 227 1357 Mobi - Trả Trước Lẻ Đẻ Ra Tiền Thủy - Kim 320.000đ
078 848 1357 Mobi - Trả Trước Lẻ Đẻ Ra Tiền Thổ - Kim 390.000đ
0769 272 292 Mobi - Trả Trước Mãi Thịnh Vượng Thổ - Kim 620.000đ
0788 272 292 Mobi - Trả Trước Mãi Thịnh Vượng Thổ - Kim 690.000đ
0702 232 292Mobi - Trả Trước Mãi Thịnh Vượng Thổ - Kim 620.000đ
0775 238 778 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim390.000đ
0782 238 778 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
   0768 328 778 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0768 318 778 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0766 398 778 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0788 298 778 Mobi - Trả Trước Ông Địa Thổ - Kim 390.000đ
0783 12 2323 Mobi - Trả Trước Mãi Mãi Có Tài Mộc - Hỏa 450.000đ
0787 25 2323 Mobi - Trả Trước Mãi Mãi Có Tài Mộc - Hỏa 490.000đ
0795 26 2323 Mobi - Trả Trước Mãi Mãi Có Tài Mộc - Hỏa 490.000đ
0787 28 2323 Mobi - Trả Trước Mãi Mãi Có Tài Mộc - Hỏa 490.000đ
0796 31 2828 Mobi - Trả Trước Mãi Mãi Phát Thổ - Kim 550.000đ
0787 28 2323 Mobi - Trả Trước Mãi Mãi Có Tài Mộc - Hỏa 490.000đ
0796 31 2828 Mobi - Trả Trước Mãi Mãi Phát Thổ - Kim 550.000đ
0705 69 2929 Mobi - Trả Trước Mãi Thịnh Vượng Hỏa - Thổ 590.000đ
0793 32 2929 Mobi - Trả Trước Mãi Thịnh Vượng Hỏa - Thổ 590.000đ
0782 23 5858 Mobi - Trả Trước Sinh Phát Thổ - Kim 490.000đ
0702 29 8282 Mobi - Trả Trước Phát Mãi Thổ - Kim 490.000đ
0788 23 8585 Mobi - Trả Trước Sinh Phát Thổ - Kim 520.000đ
0783 18 9191 Mobi - Trả Trước Thịnh Vượng Mộc - Thủy 490.000đ
0789 27 9393 Mobi - Trả Trước Thịnh Vượng Mộc - Hỏa 520.000đ
0783 15 3636 Mobi - Trả Trước Tài Lộc Mộc - Thủy 450.000đ
0789 398 198 Mobi - Trả Trước Thịnh Vượng Phát Đạt Thổ - Kim 650.000đ
0766 390 990 Mobi - Trả Trước Sim Dễ Nhớ Thổ - Kim 550.000đ
0705 683 689 Mobi - Trả Trước Tài Lộc Phát Đạt Thổ - Hỏa 690.000đ

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Hỏa : 1
- Thổ : 2 5 8 và 0
- Kim ; 6 7
- Thủy : 1
- Mộc : 3 4

Tương sinh :
- Kim sinh Thủy
- Thủy sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa
- Hỏa sinh Thổ
- Thổ sinh Kim

Tương khắc :
- Kim khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ
- Thổ khắc Thủy
- Thủy khắc Hỏa
- Hỏa khắc Kim

Theo nguyên tắc ngũ hành này Quý Khách chọn cho mình số hợp mệnh và né số khắc mệnh.

Ý nghĩa từng con số : 

- 0 là trung lập 
- 1 là nhất, chắc chắn 
- 2 là mãi mãi
- 3 là tài lộc, tài vận
- 4 là bốn mùa, quanh năm
- 5 là sinh sôi, phúc
- 6 là lộc, may mắn về tài bạc
- 7 là số linh thiên, bề trên phù hộ
- 8 là phát đạt, thăng tiến
- 9 là thịnh vượng, quyền lực, trường tồn.

Cần tư vấn chi tiết hơn thì kết bạn zalo : 0896 911 666 - 0908 975 999

Xin chân thành cảm ơn.