Cách Tính Số Phong Thủy Theo Năm Sinh Dựa Vào Ngũ Hành

Cách Tính Số Phong Thủy Theo Năm Sinh Dựa Vào Ngũ Hành.

Trước tiên, bạn lấy 2 con số cuối của năm sinh của bạn, cộng chúng lại với nhau để lấy tổng. 

Tiếp đó lấy các số đơn lẻ của tổng cộng lại với nhau để có tổng thứ 2. 

Để tính con số may mắn của nam, lấy số 10 trừ đi tổng thứ 2.

Để tính con số may mắn của nữ, lấy tổng thứ 2 cộng với 5, sau đó lấy các số đơn lẻ của tổng (nếu có 2 chữ số) để đó cộng lại với nhau một lần nữa.

Ví dụ: Năm sinh: 1969 = 6 + 9 = 15 = 1 + 5 = 6

Nếu bạn là nam: 10 – 6 = 4 Con số may mắn của bạn: 4

Nếu bạn là nữ: 5 + 6 = 11 = 1+ 1 = 2 Con số may mắn của bạn: 2

Số may mắn của 12 con giáp :

Trong 12 con giáp đều có mối liên quan tương ứng mật thiết với Ngũ hành. Trong đó có hai con giáp thuộc hành Kim, hai con giáp thuộc hành Mộc, hai con giáp thuộc hành Thủy, hai con giáp thuộc hành Hỏa và bốn con giáp thuộc hành Thổ.

Cụ thể như sau:

Tuổi Tý: Thuộc hành Thủy - Số may mắn: 1 và 6 7
Tuổi Sửu: Thuộc hành Thổ - Số may mắn: 0 và 2 5 8 9
Tuổi Dần: Thuộc hành Mộc - Số may mắn: 3 4 và 1
Tuổi Mão: Thuộc hành Mộc - Số may mắn: 3 4 và 1
Tuổi Thìn: Thuộc hành Thổ - Số may mắn: 5 và 0 2 8 9
Tuổi Tỵ: Thuộc hành Hỏa - Số may mắn: 3 4 và 9
Tuổi Ngọ: Thuộc hành Hỏa - Số may mắn: 3 4 và 9
Tuổi Mùi: Thuộc Hành Thổ - Số may mắn: 0 và 2 5 8 9
Tuổi Thân: Thuộc hành Kim - Số may mắn: 6 7 và 2 5 8 0
Tuổi Dậu: Thuộc hành Kim - Số may mắn: 6 7 và 2 5 8 0
Tuổi Tuất: Thuộc hành Thổ - Số may mắn: 5 và 0 2 8 9
Tuổi Hợi: Thuộc hành Thủy - Số may mắn: 
1 và 6 7

simsodepgiare79.com